Munkatársaink

Merhala Zoltán

Igazgató

Dr. Tidrenczel Zsolt

Főorvos, Szülész- nőgyógyász és klinikai genetikus szakorvos

Dr. Fekete Bálint András

Klinikai genetikus

Dr. Gál Anikó

Laborvezető

Dr. Vető Borbála

Labortechnikus, biológus

Buzás Rebeka

Labortechnikus, biológus

Kónya Márton

Citogenetikai programvezető, biológus

Bacsó-Kónya Erika

Laboratóriumi analitikus

Király Ágnes

Marketing manager

Miskolczi Ariella

Szakmai referens

Zsilik Zsófia

Szakmai referens

Dr. Tidrenczel Zsolt

Főorvos, Szülész- nőgyógyász és klinikai genetikus szakorvos

1999-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Szülészet-nőgyógyászati gyakornoki képzésemet az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdtem,… majd 2000-2001-ben a Japán Akita Egyetem Honjo-i oktató kórházának szülészeti osztályán külföldi ösztöndíjas gyakornokként tanultam és dolgoztam. A MÁV Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya 2001 óta a munkahelyem, a 2007-ben bekövetkezett kórház átalakítás óta Állami Egészségügyi Központ (ÁEK), majd később Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH-EK) néven.

Szülészet-nőgyógyászati szakképesítésemet 2005-ben vettem át, ezzel párhuzamosan 2004-2008 között végeztem kutatást a SE Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetében a polycystás ovárium syndroma (PCO syndroma) és az agyalapi mirigy hormonális szabályozása témakörében.

2011-ben a Honvéd Kórház Szülészeti Osztályán az Ultrahang laboratórium vezető adjunktusa lettem. 2014-ben a Semmelweis Egyetemen kiválóan megfelelt minősítéssel klinikai genetikusi szakképesítést szereztem. 2014 tavaszán a Honvéd Kórház Ultrahang és Genetikai részlegének vezető főorvosává neveztek ki. 2008 óta ultrahang specialistaként a Czeizel Intézetben dolgozom, az intézet orvosgenetikusa vagyok. 2020. január 1. óta a Czeizel Intézet orvosigazgatója vagyok.

Tagja vagyok a Magyar Nőorvos Társaságnak, a Magyar Szülészet Nőgyógyászati Ultrahang Társaságnak, a Magyar Humángenetikai Társaságnak, a Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaságnak, a Magyar Osteoporosis Társaságnak és a nemzetközi szülészeti Ultrahang Társaságnak (ISUOG). Rendszeresen veszek részt konferenciákon, előadásokat tartok és folyóiratokban publikálok.

Dr. Fekete Bálint

Klinikai genetikus

Klinikai genetika szakvizsgámat a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében szereztem. Itt a kutatási témám a neurodegeneratív betegségek patomechanizmusának,… biomarkereinek vizsgálata, melyet a Nemzeti Tehetség Program is támogatott. Számos külföldi tanulmányúton is gazdagítottam az ismereteim, többek között a University of Southern California, Freiburgi Egyetemen és Imperial College London intézeteiben.

Elsőszámú klinikai érdeklődési területeim a szív- és érrendszer és tumorszindrómák genetikája, a személyre szabott medicina és a prevenció lehetősége a genetika területén. Szeretném, ha genetika is olyan terület lenne, ami minél több embernek segít az egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben.

Dr. Gál Anikó

Laborvezető

2004-ben biológusként végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem molekuláris biológia genetika szakirányon. 2009-ben szereztem PhD fokozatott a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Doktori Iskolájában. 2011-ben klinikai biokémikus, valamint 2013-ban molekuláris biológiai diagnosztikus szakvizsgákat szereztem. 2004-től a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének, ennek jogelődjeinek, valamint 2019-től a New Era Genetics munkatársa vagyok. Fő feladataim közé tartozik a genetikai diagnosztika koordinálása, módszerek beállítása valamint az intézet minőségbiztosításának irányítása. Kutatásaim az elmúlt években a neurogenetikai területekre fókuszáltak, ezen belül főként a mitokondriális betegségek genomikai és sejtbiológiai hátterét kutatom. Kutatási és diagnosztikai feladataimon kívül rendszeresen tartok tantermi előadásokat, gyakorlatokat. Témavezetésem alatt eddig 2 PhD disszertáció és számos MSc,/BSc szakdolgozat született, valamint jelenleg egy PhD és három TDK hallgatóval dolgozom. 2013-ban a Padovai Egyetem Biológiai Intézetében kutatócsere program keretében szereztem további tapasztalatot, 2014-2015-ben postdoc ösztöndíjasként a Thomas Jefferson Egyetem Patológiai Intézetének MitoCare Laboratóriumában (Philadelphia, PA, USA) dolgoztam. In extenso közleményeimnek száma 49, összesített impakt faktora 111,5, Hirsch indexe: 9. A Magyar Humángenetikai, Magyar Klinikai Neurogenetika, Magyar Személyreszabott Medicina valamint az Európai Humángenetikai Társaság tagja vagyok.

A New Era Genetics NIPT Laboratóriumában a non-invazív prenatális vizsgálatokért felelek.

Dr. Vető Borbála

Labortechnikus, biológus

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem. PhD fokozatot a Semmelweis egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolában szereztem,… epigenetikai kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjában végeztem. Ismereteimet számos külföldi konferencián bővítettem, valamint külföldi tanulmányutakon szakmai tapasztalatot szereztem. A genetika és a molekuláris biológia területén 7 éves laboratóriumi tapasztalattal rendelkezem, amit a New Era Genetics molekuláris genetikai laboratóriumában tudok kamatoztatni és továbbfejleszteni.

Buzás Rebeka

Labortechnikus, biológus

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán végeztem molekuláris biológia, valamint genetika és mikrobiológia szakirányon. Kutatásaim a feszültségfüggő ioncsatornák irányított in vitro mutagenezise köré épültek. Főbb érdeklődési köreim: molekuláris- és sejtbiológia, humángenetika, génterápia és diagnosztika.

Kónya Márton

Citogenetikai programvezető, biológus

Biológus diplomámat 1998-ban szereztem a Jannus Pannonius Tudományegyetemen (Pécs). 1999-től kezdtem el genetikával foglalkozni az Országos Haematológiai Intézet Citogenetikai laboratóriumában, akut és krónikus leukémia diagnosztizálása és követése, konvencionális kromoszóma analízissel és Fluoreszcens in Situ Hibridizációval (FISH) csontvelő mintákból. 2000-től spermium analízis és kryo tárolás. 2001-től kezdtem el foglalkozni meddőség genetikai háttere citogenetikai vizsgálatokkal és PCR-el. 2002-től végeztem Preimplantációs Genetikai Diagnosztikai vizsgálatokat FISH-el. 2003-tól biokémiai kockázatelemzés első és második trimeszteri markerek elemzésével. 2004-től első trimeszteri kockázatelemzés biokémiai és ultrahang markerekkel. 2006-tól magzati diagnosztikai vizsgálatok chorion és amnion mintákból citogenetikai vizsgálattal és FISH-el. Ezeken felül végeztem ELISA, Western blot, PCR analízist, inszemináció előkészítést.

Bacsó-Kónya Erika

Laboratóriumi analitikus

Diplomámat 2005-ben szereztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusként a humándiagnosztika területén.

Eddigi szakmai munkásságom során elsősorban a magzati diagnosztikában, biokémiai és molekuláris citogenetikai módszerekkel foglalkoztam. A Minőségirányítási Rendszer felelőseként a New Era Genetics laboratóriumaiban kiépítettem és folyamatosan felügyelem az ISO9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert.

Kérjen visszahívást!

Adja meg az adataidat és 24 órán belül visszahívjuk!